Terug

Je knusse huis in de stad. | Your cozy home in the city.

03 mrt, 2020

- BLOG - Een gloednieuw appartement of studio dat ideaal ligt ten opzichte van alles wat de stad te bieden heeft. Jouw nieuwe thuis, waar je ontspant en alles om je heen hebt wat je gelukkig maakt. Goed vooruitzicht toch! Go Apartments heeft veel compacte appartementen en studio’s die perfect zijn om alleen of met z’n tweetjes te wonen.

Denk groots ook al woon je klein
Maar hoe richt je nou een appartement of studio in van 24 of 37 m². We tippen je graag. Want als je dit slim doet, kun je de ruimte groter laten lijken en krijgt alles een plek in jouw knusse thuis. Het belangrijkste is dat je groots blijft denken. Grote gebaren creëren rust. Een geweldige oplossing is bijvoorbeeld een grote wandkast waar je het bed uit kunt klappen. Of plaats twee kledingkasten met de achterkanten tegen elkaar en gebruik deze als roomdivider.
 

Klap in… en uit
Een grote tafel is voor later. Voor nu kun je volstaan met een tafel die groot genoeg is om met z’n tweetjes aan te ontbijten of nog even wat te werken als het nodig is. En krijg je nou toch geregeld eters op bezoek, kies dan voor een eettafel die aan twee kanten uitklapbaar is en maak in de berging een haak aan de muur (zo hoog mogelijk) waar je wat klapstoelen aan hangt.
 

Benut de hoogte
Schroom overigens niet om donkere kleuren te gebruiken. In tegenstelling tot wat altijd wordt gedacht, maakt dit niet kleiner, maar geeft het rust aan interieur. Met een kleed kun je in een studio heel goed het zitgebied ‘afbakenen’. En heel belangrijk: plaats niet te veel op de grond, benut de hoogte van je studio.
 

Krachtig gebaar
Laat een kast tot aan het plafond doorlopen, hang lampen op en maak één krachtig statement aan de wand. Als je aan de lange wand een plank bevestigt voor je accessoires, maak je een groot sfeervol gebaar. Aan de plank kun je perfect wat planten hangen. Groen mag natuurlijk niet ontbreken.
 

Veel succes!

A brand new apartment or studio ideally located for all that the city has to offer. Your new home, where you relax and have everything around you that makes you happy. Good prospect anyway! Go Apartments has many compact apartments and studios that are perfect for living alone or as a couple.

 

Think big even if you live small
But how do you furnish an apartment or studio of 24 or 37 m². We are happy to tip you. Because if you do this smart, you can make the room seem bigger and everything will have a place in your cozy home. The most important thing is to keep thinking big. Great gestures create peace. A great solution is, for example, a large wall cupboard where you can fold out the bed. Or place two wardrobes back to back and use as a room divider.


Fold in ... and out
A large table is for later. For now you can suffice with a table large enough to have breakfast with the two of you or to do some work if necessary. If you have regulary visitors to eat, choose a dining table that can be folded out on two sides and make a hook on the wall (as high as possible) in the storage room where you hang some folding chairs.


Use the height
Do not hesitate to use dark colors. Contrary to popular belief, this does not make smaller, but gives peace to the interior. With a rug you can very well "demarcate" the seating area in a studio. And very important: do not place too much on the floor, use the height of your studio.


Powerful gesture
Let a cupboard run up to the ceiling, hang lamps and make one powerful statement on the wall. If you attach a shelf for your accessories to the long wall, you make a great atmospheric gesture. You can hang some plants perfectly on the shelf. Green should of course not be missing.


Good luck!